اختلالات اضطراب چیست؟

Cyberneuro
Aug 24, 2022

--

اختلالات اضطراب چیست؟

اختلالات اضطراب چیست؟ اختلالات اضطراب چیست؟ مغز شما برای واکنش در برابر استرس و هشدار درمورد خطر احتمالی پیش روی شما، این احساس را در شما بوجود می آورد و همه گاهی دچار این احساس می شوند. به عنوان مثال ، ممکن است هنگام مواجه شدن با مشکلی در محل کار، قبل از برگزاری آزمون یا قبل از گرفتن یک تصمیم مهم،… . https://cyberneuro.net/what-are-anxiety-disorders/?feed_id=177&_unique_id=6306b0f6b6f3f

--

--

Cyberneuro

مراکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر تهران،تبریز،اهواز درمان بیش فعالی،اختلال یادگیری،اضطراب،عدم توجه تمرکز،وسواس،میگرن،فوبیا،اوتیسم ۰۲۱۴۴۲۰۶۸۶۱ مشاوره رایگان